Fractie Alexander Vos de Wael

 

Voor mijn werk heb ik in verschillende plaatsen in Nederland gewoond, sinds augustus 1991 woon ik in Bennekom. De interesse die ik kreeg in de politiek geldt vandaag de dag nog. Het liefste wil ik een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen voor de burgers van Ede.

De manier waarop ik dat wil doen vindt zijn oorsprong in mijn werk. Als CEO (algemeen directeur) van een drinkwaterbedrijf werk je met een maatschappelijk product. Onze klanten willen bediend worden en het zijn diezelfde klanten die daarvoor betalen. Toch let je ook op de kosten die je maakt. Deze bepalen de prijs die je moet vragen voor een kubieke meter drinkwater.

Vaak denk ik aan datgene wat mij bij het drinkwaterbedrijf bezig hield. Er zijn veel overeenkomsten. Ook nu willen we de kosten voor de burgers van Ede zo laag mogelijk houden en toch die kwaliteit leveren die nodig is.

Het bijzondere van de huidige tijd is dat we geconfronteerd worden met een vergrijzing van de inwoners van Ede. Met als gevolg dat het huidige aanbod aan woningen niet aansluit bij de woonbehoefte die er is.  De kosten voor de gezondheidszorg nemen alsmaar toe. Daar moeten we nu actie op ondernemen. Ook de infrastructuur, zeg maar de voorzieningen in de wijk, sluiten niet aan bij de huidige situatie van ouderen in Ede.

Vaak denk ik na over hoe het met onze jongeren moet gaan, op welke wijze we een toekomst voor deze groep kunnen neerzetten. Hoe kunnen we de werkervaring, de kennis en kunde, van de ouderen gebruiken om de huidige jongeren een betere start te geven.

Ik heb iets met duurzaamheid. Dat komt ook voort uit mijn verleden bij het drinkwaterbedrijf. Duurzaamheid is eigenlijk géén geld uitgeven! Stel je voor dat je in een woning woont waar je niets uitgeeft voor het energieverbruik. Een droom? Zeker niet, het is mogelijk. Met het op de juiste wijze inzetten van zonne-energie en goede isolatie kunnen we nu al de eerste stappen zetten. De volgende stap is wellicht het lokaal opslaan van zelf opgewekte energie, dat is duurzaamheid voor mij.

Het goed leiden van een (drinkwater)bedrijf houdt in dat je vooruit kijkt. Dat doen we nu ook. Vooruit kijken en een stip op de horizon zetten. Vanuit dat punt de weg terug zien en proberen vast te leggen. Zodat we de stappen naar het toekomstige beeld kunnen zetten.

Wat geeft voor mij de doorslag om voor de politiek te kiezen? Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid en die willen we ook aan de mensen geven. Met bijbehorende keuzes, die we dan ook willen respecteren. Ongeacht wat je achtergrond is, iedereen moet gebruik kunnen maken van dit recht. Uiteindelijk wordt je dan zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling.

Alexander Vos de Wael

email: vvd@alexandervosdewael.nl          twitter: @iringabim

Homepage