Ede moet weten door zelf te meten

vliegroutes

 

Geachte heer Meijer, beste Léon, goedemorgen,

Tot een duurzame samenleving reken ik ook ‘natuurlijke stilte’. Toeristen en inwoners kunnen nu nog genieten van het geruis van de bomen en van de zingende vogels in het bos. Wanneer over ruim een jaar Lelystad  Airport volop in bedrijf gaat en de vliegtuigen laag over Ede gaan scheren dan is het gedaan met het beleven van de ‘stilte’. Ons gehoor stelt zich als gevolg hiervan in op de nieuwe werkelijkheid. Bij geen vliegverkeer zullen wij dan geen geruis van de bomen meer kunnen horen domweg omdat ons gehoor zich daar opnieuw op moet instellen.

Door gedeputeerde staten bent u niet betrokken bij het opzetten van een provinciaal meetnet. U lijkt daar verbaast over te zijn. Opvallend, want met dit dossier is gewoon alles mogelijk. Politiek Den Haag gaat puur voor een vermeent economisch belang van Schiphol. De gehanteerde uitgangspunten en gebruikte data in de rekenmodellen blijken niet te kloppen. Politiek Dan Haag zegt dan niet: eerst de zaak op orde en dan pas een besluit over het in gebruik nemen van Lelystad Airport. Nee, politiek Den Haag laat weten dat er opnieuw wordt gerekend en gelijktijdig dat in het tweede kwartaal 2019 Lelystad Airport volop in bedrijf gaat. Van geen enkele onderneming zou zo’n benadering geaccepteerd worden maar politiek Den Haag maakt voor zichzelf in deze een uitzondering.

Alle gesjoemel met software, data, uitgangspunten zijn er op gericht om de bevolking in slaap te sussen. In de praktijk blijkt dat de geluidsniveau’s tot wel tweemaal hoger zijn dan berekent. Redenen voldoende om als gemeente zelf te gaan meten. Wij moeten ons in deze niet afhankelijk willen maken van de rijks- en provinciale overheid. Ede moet het gewoon zelf weten door te meten.

Mijn concrete vraag aan u is: gaat de gemeente Ede een aantal meetpunten inrichten om de specifieke veranderingen, als gevolg van het laag over vliegen, in beeld te brengen?

Ik zie uw antwoord graag op korte termijn tegemoet.

Mvg,

Alexander Vos de Wael

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *