Heeckerenlaan Ede

van Heeckerenlaan Ede en openbaar groen

Bewoners maken zich zorgen over het rooien van ongeveer 40 volwassen bomen (voornamelijk Amerikaanse Eiken) in de van Heeckerenlaan in Ede. De bewoners stelden een alternatief op en dienden een petitie in. De informatieavond voor bewoners en het overleg tot nu toe met de gemeente nam die zorgen niet weg. Voor eind januari gaat wethouder Meijer een discussie  met de bewoners plannen.

De kern van het probleem is dat de gemeente een meerderheid van de bewoners van de Van Heeckerenlaan niet kon overtuigen van de noodzaak van het kappen van de bomen.   De bewoners vrezen dat als gevolg van de kaalslag de sfeer uit de laan verdwijnt en dat de woningen in waarde dalen. Bovendien is er twijfel of het herplanten van 11 bomen voldoende is om de van Heeckerenlaan dé van Heeckerenlaan te laten blijven.

 

Ik legde mijn oor te luister bij meerdere ambtenaren en de wethouder. Het volgende beeld komt naar voren.

 • de op zich gezonde eiken kunnen zeker nog twee maar waarschijnlijk ook wel drie keer zo groot groeien;
 • de Amerikaanse eiken veroorzaken veel wortelopdruk omdat de grondlaag waarin de wortels kunnen groeien relatief dun is;
 • ook met extra voedingstoffen in de bodem is het niet mogelijk om de wortels naar beneden te laten groeien;
 • als gevolg van de wortelopdruk liggen stoeptegels scheef en dat veroorzaak onveilige situaties voor de voetgangers;
 • in de grond liggen veel kabels en leidingen en een gedeelte van het riool moet worden vernieuwd;
 • wanneer de bomen nog veel groter worden, komt de veiligheid (omwaaien van de bomen) in gevaar en vanuit de zorgplicht van de gemeente is dat niet acceptabel;

 

Van de bewoners hoor ik dat:

 • de laanstructuur met de kenmerkende grote bomen waarvan de kruinen samengegroeid zijn behouden moet worden, dit omdat de laan ruimte biedt aan spechten, eekhoorns, veermuizen en broedvogels;
 • de rapportage, die in opdracht van de gemeente door Terra Nostra is opgesteld, geen noodzaak aangeeft voor kappen van de bomen;
 • voor hen nieuw is te horen dat de wortels onvoldoende diep kunnen groeien en dat daardoor de veiligheid in gevaar komt;
 • de natuur en fauna wordt aangetast, de geluidsoverlast en de gronderosie toeneemt en de waterbergingscapaciteit afneemt;
 • de aangedragen oplossing, door een extern bureau, om boom beschermende maatregelen met een laag grond van 15 cm op de bestaande laag aan te brengen door de gemeente genegeerd wordt;
 • 40 bomen kappen en er slechts 11 voor terug planten als heel minimalistisch wordt gevoeld;
 • de communicatie over meerdere schijven bij de gemeente loopt wat leidt tot onduidelijkheid;
 • meerdere malen is verzocht om een gesprek met de wethouder maar dat dat toe nu toe niet lukte;

De oplossing zoek ik in het onderbouwd, door middel van een onafhankelijk extern advies, uitleggen aan de bewoners van de mogelijke gevolgen van het verminderen van de stabiliteit van bomen doordat de wortels onvoldoende diep kunnen wortelen waardoor het op termijn een onveilige situatie ontstaat.

november 2017 >> Dwars: bomen in de straat van Bas en Marijn worden gekapt NOS Jeugdjournaal

september 2017 >> Kap bomen van Heeckerenlaan Ede TV

augustus 2017 >> Grote twijfels over bomenkap aan Van Heeckerenlaan Ede Stad

augustus 2017 >> Buurt wil niet dat imposante bomenrij verdwijnt Gelderlander

juni 2016 >> Klacht na zware val 83-jarige op stoep Van Heeckerenlaan  Gelderlander

november 2017

juni 2016 >> Heeckerenlaan Raadsvragen CDA Verkeersveiligheid en veiligheid trottoirs

mei 2015 >> Heeckerenlaan Raadsvragen CDA veiligheid trottoirs burgemeestersbuurt

Reacties zijn zeer welkom.

.

.

Andere artikelen over kap van bomen

oktober 2017 >> Kapvergunning Eikenlaan verdient niet schoonheidsprijs Ede Stad

oktober 2017 >> Kale straten Ede Stad

december 2015 >> Kaalslag Oortveldlaan en Kamperfoelielaan Ede Stad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *