Maandelijks archief: december 2017

Heeckerenlaan Ede

van Heeckerenlaan Ede en openbaar groen

Bewoners maken zich zorgen over het rooien van ongeveer 40 volwassen bomen (voornamelijk Amerikaanse Eiken) in de van Heeckerenlaan in Ede. De bewoners stelden een alternatief op en dienden een petitie in. De informatieavond voor bewoners en het overleg tot nu toe met de gemeente nam die zorgen niet weg. Voor eind januari gaat wethouder Meijer een discussie  met de bewoners plannen.

De kern van het probleem is dat de gemeente een meerderheid van de bewoners van de Van Heeckerenlaan niet kon overtuigen van de noodzaak van het kappen van de bomen.   De bewoners vrezen dat als gevolg van de kaalslag de sfeer uit de laan verdwijnt en dat de woningen in waarde dalen. Bovendien is er twijfel of het herplanten van 11 bomen voldoende is om de van Heeckerenlaan dé van Heeckerenlaan te laten blijven.

 

Ik legde mijn oor te luister bij meerdere ambtenaren en de wethouder. Het volgende beeld komt naar voren.

 • de op zich gezonde eiken kunnen zeker nog twee maar waarschijnlijk ook wel drie keer zo groot groeien;
 • de Amerikaanse eiken veroorzaken veel wortelopdruk omdat de grondlaag waarin de wortels kunnen groeien relatief dun is;
 • ook met extra voedingstoffen in de bodem is het niet mogelijk om de wortels naar beneden te laten groeien;
 • als gevolg van de wortelopdruk liggen stoeptegels scheef en dat veroorzaak onveilige situaties voor de voetgangers;
 • in de grond liggen veel kabels en leidingen en een gedeelte van het riool moet worden vernieuwd;
 • wanneer de bomen nog veel groter worden, komt de veiligheid (omwaaien van de bomen) in gevaar en vanuit de zorgplicht van de gemeente is dat niet acceptabel;

 

Van de bewoners hoor ik dat:

 • de laanstructuur met de kenmerkende grote bomen waarvan de kruinen samengegroeid zijn behouden moet worden, dit omdat de laan ruimte biedt aan spechten, eekhoorns, veermuizen en broedvogels;
 • de rapportage, die in opdracht van de gemeente door Terra Nostra is opgesteld, geen noodzaak aangeeft voor kappen van de bomen;
 • voor hen nieuw is te horen dat de wortels onvoldoende diep kunnen groeien en dat daardoor de veiligheid in gevaar komt;
 • de natuur en fauna wordt aangetast, de geluidsoverlast en de gronderosie toeneemt en de waterbergingscapaciteit afneemt;
 • de aangedragen oplossing, door een extern bureau, om boom beschermende maatregelen met een laag grond van 15 cm op de bestaande laag aan te brengen door de gemeente genegeerd wordt;
 • 40 bomen kappen en er slechts 11 voor terug planten als heel minimalistisch wordt gevoeld;
 • de communicatie over meerdere schijven bij de gemeente loopt wat leidt tot onduidelijkheid;
 • meerdere malen is verzocht om een gesprek met de wethouder maar dat dat toe nu toe niet lukte;

De oplossing zoek ik in het onderbouwd, door middel van een onafhankelijk extern advies, uitleggen aan de bewoners van de mogelijke gevolgen van het verminderen van de stabiliteit van bomen doordat de wortels onvoldoende diep kunnen wortelen waardoor het op termijn een onveilige situatie ontstaat.

november 2017 >> Dwars: bomen in de straat van Bas en Marijn worden gekapt NOS Jeugdjournaal

september 2017 >> Kap bomen van Heeckerenlaan Ede TV

augustus 2017 >> Grote twijfels over bomenkap aan Van Heeckerenlaan Ede Stad

augustus 2017 >> Buurt wil niet dat imposante bomenrij verdwijnt Gelderlander

juni 2016 >> Klacht na zware val 83-jarige op stoep Van Heeckerenlaan  Gelderlander

november 2017

juni 2016 >> Heeckerenlaan Raadsvragen CDA Verkeersveiligheid en veiligheid trottoirs

mei 2015 >> Heeckerenlaan Raadsvragen CDA veiligheid trottoirs burgemeestersbuurt

Reacties zijn zeer welkom.

.

.

Andere artikelen over kap van bomen

oktober 2017 >> Kapvergunning Eikenlaan verdient niet schoonheidsprijs Ede Stad

oktober 2017 >> Kale straten Ede Stad

december 2015 >> Kaalslag Oortveldlaan en Kamperfoelielaan Ede Stad

Herstraten Bennekom – bewoners de dupe door wijze van aanbesteden gemeente Ede

Vernieuwing straat profiel

Vernieuwing straat profiel

Het vervangen van de riolering en het opnieuw bestraten duurt eindeloos in Bennekom Oost. Al bijna 2 jaar is men bezig en er lijkt geen eind aan te komen. Een aantal keren wees ik de wethouder op de traagheid in de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering van de het werk houdt gelijk tred met de loop van een slak. De aannemer gebruikt deze klus als stopwerk.

Vernieuwing straat profiel

Vernieuwing straat profiel

Doordat er vele straten zijn afgesloten neemt de druk op de rest van de wegen in Bennekom Oost toe. De verkeersveiligheid nam sterk af door de combinatie van spits / sluipverkeer en het nog donker zijn in de ochtend en de avond.

Vernieuwing straat profiel

Vernieuwing straat profiel

Opvallend dat wethouder Meijer geen rekening houdt met de overlast voor de bewoners. Jammer dat de wethouder niet in Bennekom woont.

 

 

Koehandel? of Baantjes carrousel

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) vroeg advies aan een delegatie van bewoners over de aansluitroutes naar en van de nieuwe luchthaven Lelystad. De bewonersdelegatie bood op vrijdag 1 december haar rapport aan de minister aan. Kern van het advies is: open luchthaven Lelystad pas na herindeling luchtruim.  

Een Ander Geluid – Rapport van de bewonersdelegatie

In nog geen drie weken timmerden burgers een uitstekend, zeer deskundig en goed leesbaar rapport in elkaar. Burgerparticipatie ten top. Een rapport vanuit de burgers, door de burgers en voor de burgers. Politiek Den Haag stuntelt al ruim 20 jaar met de groei van Schiphol. Door gebrek aan Haagse visie is het file vliegen boven Nederland en is Schiphol vol. Het luchtruim had al jaren geleden opnieuw heringedeeld moeten worden.

Fractie Alexander Vos de Wael kan zich helemaal in dit advies vinden. In de raad was hij de enige die tegen de motie van de VVD Ede stemde. Waarom? Het is een slechte zaak dat over de Veluwe veel verkeersvliegtuigen laag over komen vliegen. Lawaai overlast, extra milieubelasting als gevolg van de uitstoot van verbrande kerosine en de veiligheid komt in het geding door het langdurig laag moeten vliegen over dichtbevolkt plaatsen waaronder Ede.

Voor Alexander Vos de Wael staat het belang van de bewoners van Ede en buitendorpen voorop.

Op 26 oktober steunde bijna alle Edese fracties een motie van de VVD Ede.  Op voorhand gaat de VVD Ede en de andere fracties die dit ondersteunden al uit van 10.000 vluchten per jaar. Een motie van het type: JA, TENZIJ.

Fractie Alexander Vos de Wael stemde overtuigend tegen de motie van de VVD Ede. Dit is zeker niet in het belang van de inwoners van Ede.

 

Motie VVD Ede: Inziet vliegroutes gemeente Ede

 

Ergo: de VVD Ede en bijna alle andere fractie geven de minister en de Tweede Kamer groen licht voor 10.000 vluchten per jaar.

 

Het is gedaan met de stilte in Ede wanneer dit zo doorgaat zoals de VVD Ede voorstaat. Bovendien is de veiligheid in het geding omdat alle vliegtuigen over een hele grote afstand laag moeten vliegen.

 

 

 

 

Reflectie

Volkswagen is door de overheid hard aangepakt op het inbouwen van sjoemelsoftware in dieselauto’s. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sjoemelde met de gegevens voor de MER van Lelystad Airport. Er zijn door de minister besluiten genomen op foute aannames. Wat is de reactie uit politiek Den Haag? De berekening moeten met de juiste gegevens worden uitgevoerd en Lelystad Airport gaat begin tweede kwartaal 2019 open.

Oplossing

In de jaren ’ 90 heeft een plan om Schiphol naar een kunstmatig eiland in zee te verplaatsen het niet gehaald. Het korte termijn financiële gewin zegevierde boven een lange termijn visie.

Kijkend naar de toekomst is voor Schiphol en alle satelliet vliegvelden van Schiphol maar één goede oplossing: bouw, gelijk de Maasvlakte I en II, een eiland in zee en verplaats Schiphol daarheen.

Interessante links

Jan de Hoop komt in actie: Geen vliegtuigen door stiltegebied! – RTL LATE NIGHT/ SUMMER NIGHT – YouTube

Jan de Hoop strijdt tegen de uitbreiding van Lelystad Airport | Pauw 5/11/17 – YouTube

Lelystad Airport and Schiphol – Sunday with Lubach (S07) – YouTube – 5/11/17

Even geen vliegtuigen boven Aalsmeer: “Eindelijk uitslapen”

Ede moet weten door zelf te meten

vliegroutes

 

Geachte heer Meijer, beste Léon, goedemorgen,

Tot een duurzame samenleving reken ik ook ‘natuurlijke stilte’. Toeristen en inwoners kunnen nu nog genieten van het geruis van de bomen en van de zingende vogels in het bos. Wanneer over ruim een jaar Lelystad  Airport volop in bedrijf gaat en de vliegtuigen laag over Ede gaan scheren dan is het gedaan met het beleven van de ‘stilte’. Ons gehoor stelt zich als gevolg hiervan in op de nieuwe werkelijkheid. Bij geen vliegverkeer zullen wij dan geen geruis van de bomen meer kunnen horen domweg omdat ons gehoor zich daar opnieuw op moet instellen.

Door gedeputeerde staten bent u niet betrokken bij het opzetten van een provinciaal meetnet. U lijkt daar verbaast over te zijn. Opvallend, want met dit dossier is gewoon alles mogelijk. Politiek Den Haag gaat puur voor een vermeent economisch belang van Schiphol. De gehanteerde uitgangspunten en gebruikte data in de rekenmodellen blijken niet te kloppen. Politiek Dan Haag zegt dan niet: eerst de zaak op orde en dan pas een besluit over het in gebruik nemen van Lelystad Airport. Nee, politiek Den Haag laat weten dat er opnieuw wordt gerekend en gelijktijdig dat in het tweede kwartaal 2019 Lelystad Airport volop in bedrijf gaat. Van geen enkele onderneming zou zo’n benadering geaccepteerd worden maar politiek Den Haag maakt voor zichzelf in deze een uitzondering.

Alle gesjoemel met software, data, uitgangspunten zijn er op gericht om de bevolking in slaap te sussen. In de praktijk blijkt dat de geluidsniveau’s tot wel tweemaal hoger zijn dan berekent. Redenen voldoende om als gemeente zelf te gaan meten. Wij moeten ons in deze niet afhankelijk willen maken van de rijks- en provinciale overheid. Ede moet het gewoon zelf weten door te meten.

Mijn concrete vraag aan u is: gaat de gemeente Ede een aantal meetpunten inrichten om de specifieke veranderingen, als gevolg van het laag over vliegen, in beeld te brengen?

Ik zie uw antwoord graag op korte termijn tegemoet.

Mvg,

Alexander Vos de Wael