Maandelijks archief: augustus 2017

Ludieke actie voor van der Knaap

Een aantal inwoners wonende in een grote straal rond het Raadhuis vinden de actie van brandweer en politie tijdens het afscheid van Cees van der Knaap niet kunnen. Door de knallen en de sirenes schrokken veel inwoners zich het laplazerus. De sociaal media staan er bol van. Op de site van de gemeente Ede wordt het weggezet als ‘Ludieke actie voor van der Knaap’.

De gebruik van de hoogwerker van de brandweer is opvallend. Deze hoogwerker is om ingezet te worden bij calamiteiten. Gelukkig deed er zich tijdens deze ‘Ludieke actie voor van der Knaap’ geen ongeluk of calamiteit voor. In dat geval was de hoogwerker nooit op tijd ter plaatse geweest. Bovendien heeft de brandweer zich niet gehouden aan de veiligheidseisen die gesteld worden aan personen die plaatsnemen in de bak van een hoogwerker. Het goede voorbeeld werd hier door het college niet gegeven.

Een volgende keer denken de inwoners bij het horen van gillende sirenes en verschillende knallen: oh dat zal wel een ludieke actie zijn voor het afscheid van een burgemeester. De alertheid is er dan niet meer bij onze inwoners.

Vragen:

  • Hoe kan het college een dergelijk actie bestempelen als ‘ludieke actie’?
  • Beseft het college niet dat in deze tijd luide knallende en sirenes, die in de hele binnenstad van Ede te horen zijn, bewoners de stuipen op het lijf jaagt?
  • Vindt het college het juist dat publieke middelen bestemd voor de veiligheid van ons allemaal ingezet worden voor een ‘Ludieke actie voor van der Knaap’?
  • Hoe gaat het college aan de inwoners uitleggen dat een volgende keer luide knallen en loeiende sirenes wel serieus genomen dienen te worden?

Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2017

Ad 1
De actie was een eerbetoon van de hulpdiensten aan burgemeester Van der Knaap voor zijn betrokkenheid en inzet bij hun werk. De insteek was om er een ludieke actie van te maken. Helaas is dit niet door iedereen zo opgevat.

Ad 2 en 4
Het college heeft direct na het evenement informatie uitgedaan op website en social media. Mocht er in de toekomst nogmaals een dergelijk evenement plaatsvinden dan maken we zorgvuldig de afweging welke communicatie hierover voorafgaand aan het evenement passend is.

Ad 3
De hulpdiensten hebben de afweging gemaakt dat de inzet van deze publieke middelen mogelijk was, zonder dat dit de veiligheid van de inwoners van de gemeente Ede in gevaar bracht. Het college vertrouwt op deze inschatting van de hulpdiensten.  

– ‘Knallend afscheid’ burgemeester laat Edenaren schrikken

– Burgemeester Ede neemt afscheid in hoogwerker

– Ludieke actie voor van der Knaap

Noodkreet van een pluimvee ondernemer – raadsvragen

Op Facebook viel mijn oog op het bericht van boerderij van Steenbergen aan de Dijkgraaf 1a te Bennekom. -> http://bit.ly/2wblQsj

‘Update maandag 14 augustus,

Ons geduld wordt flink op de proef gesteld! Vorige week maandag 7 augustus zijn er monsters genomen van ons scharrelkippenbedrijf, wij hebben helaas tot nog toe geen uitslagen ontvangen van deze monsters. Ons bedrijf met de biologische stal stond vorig week maandag nog leeg. Daar zijn dinsdag jonge kippen gekomen. Vandaag kwam er een medewerker van de NVWA om een monster te nemen van de eerste eitjes van de biologische stal. Het blijkt nu dat wij pas uitslag krijgen van de monsters van de scharrelstallen als de uitslag van de biologische stal ook bekend is. De NVWA heeft waarschijnlijk deze eerste uitslagen wel maar geeft ze niet door. Dit betekent: Dat wij nog langer in onzekerheid moeten afwachten.. en dus ook geen eieren mogen verkopen.

Als er weer nieuws is, hoort u het van ons.’

Dit is nu een probleem waar wij als gemeente Ede op zouden moeten inspelen. De gemeente kan iets voor de familie van Steenbergen in deze betekenen. Dat geldt mogelijk ook van andere getroffen pluimveehouders.

De bedrijfsbelangen zijn heel erg groot en een bedrijf stilleggen kosten vele tienduizenden euro’s per week aan gederfde inkomsten en imago schade. De onzekerheid voor deze ondernemers en hun familie is moordend.

Vragen

  • Wil het college zich inzetten dat de NVWA in ieder geval de reeds vastgestelde uitslagen overlegt aan de familie van Steenbergen en mogelijk aan andere getroffen ondernemers?
  • Kan het college bevorderen dat de NVWA de onzekerheid bij de familie van Steenbergen nog deze week wegneemt?
  • Welke andere noodsignalen krijgt het college nog meer van de getroffen Edese bedrijven?