Maandelijks archief: juni 2017

Aanleg pony renbaan zonder vergunning in Harskamp

Memo wethouder Vreugdenhil

 

Pony renbaan Westerengerdijk Harskamp

 

Op een aantal percelen gelegen aan de Westerengerdijk in de Harskamp legt de eigenaar van het perceel een pony-renbaan aan. Om dit te kunnen doen maakte de eigenaar een nieuwe uitrit naar de Westerengerdijk door middel van het dempen van de sloot. Bovendien kapte de eigenaar een aantal bomen. Navraag leerde dat al deze activiteiten niet passen in het vigerende  bestemmingsplan en er geen vergunningen zijn afgegeven voor de aanleg van de renbaan en kappen van de bomen.

 

 

 

Onlangs vroegen inwoners uit de omgeving hoe dit allemaal zo kan. De inwoners benoemen het contrast in de aanpak van de illegaal bewoonde vakantiewoningen en van het uitvoeren van deze illegale werkzaamheden. 

Is het mogelijk om voor de bewoners een begrijpelijk uiteenzetting te schrijven hoe de gemeente deze problematiek aanpakt? Waarom duurt het allemaal zo eindeloos lang? Althans dat lijkt zo voor de buitenwacht. Hoe lang gaat dit hele proces duren? Mogelijk is het een idee om hierover te publiceren op de Edese website. 

Ik wil graag goed onderbouwd aan de bewoners aldaar kunnen uitleggen wat er speelt, hoe de gemeente hiermee bezig is en hoe lang het allemaal nog gaat duren.

World Food Center Ede – memo aan wethouder Weijland

Op 10 mei presenteerde BRC Imagination Arts en Leisure Development Department (LDP) het concept en de businesscase voor het WFC Experience Center. De presentaties waren geheim zoals bijna alle belangrijke informatie over dit mega project.

Op donderdagmiddag 10 juni werd de raad bijgepraat over de stedenbouwkundige en planologische planontwikkeling van het WFC terrein. Hierbij vielen een paar zaken op. De planontwikkeling is nauwelijks verder dan een jaar geleden. De impressie die BRC op 10 juni liet zien, waren in het ruimtelijk ontwerp geplakt. Nieuw was dat op de kantoren appartementen gebouwd gaan worden. Ook dat de besluitvorming over het WFC wederom is uitgesteld en wel tot eind 2017. Als het even tegen zit dan gaat de besluitvorming over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heen.

Met de ideeën zoals een jaar geleden met de raad besproken lijkt weinig te zijn gedaan. Het gebied wordt nog steeds als een normaal kantorenpark ontwikkeld. Nu mogelijk met meer woningen dan een jaar geleden werd voorzien. Architectonische aansluiting tussen het nieuwe OV knooppunt Ede-Wageningen en het WFC gebied werd afgewezen.

De architectonische invulling van het gebied en de schetsontwerpen voor het WFC zijn niet verrassend, eerder saai. De gekozen denklijnen belemmeren het creatieve proces. Alles bij elkaar voel ik mij als raadslid opnieuw mee genomen in een proces waarin je veel mag inbrengen en waar vervolgens niets mee gebeurt. Met als grote handicap dat alles geheim is. 

Ik ervaar een heel groot verschil tussen de kwaliteit van de buitenlandse bureaus die zijn ingehuurd voor het maken van het concept en de businesscase aan de ene kant en de bureaus die werken aan de stedenbouwkundige en planologische ontwikkeling aan de andere kant. Gezien de ervaringen tot nu toe geef ik u in overweging om voor de stedenbouwkundige, planologische en architectonische ontwerpen een of meerdere buitenlandse ontwerp en adviesbureaus aan te trekken die bewezen hebben over grenzen heen te kunnen kijken. Maar ook in staat zijn om verrassende creatieve ontwerpen te schetsen die het gebied een uitstraling geven van veel meer dan een kantorenpark zoals er in Nederland al zoveel zijn. Dat is nodig om jaarlijks de aantallen bezoekers te halen zoals door LDP geprognotiseerd.

Bestuurlijke tunnelvisie

Hoe een op zichzelf goed initiatief van de ChristenUnie leidde tot een afgang voor het college en de college ondersteunende partijen. Het college gaf zichzelf een brevet van onvermogen door een politiek zo gevoelig onderwerp bestuurlijk volstrekt uit de hand te laten lopen. De college partijen lieten zich uit elkaar spelen mede vanwege het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen.

De ChristenUnie nam het initiatief om vereenzaamde inwoners die niet in een normale woonomgeving kunnen aarden apart te huisvesten, ook wel aangeduid als ‘Skaeve Huse’. Vervolgens liet het college de te hanteren uitgangspunten door de raad vaststellen. Zo mocht het maximaal € 150.000,— gaan kosten aan de Edese gemeenschap.

Echte daadkracht ontbrak dit college sinds haar aantreden. Doordat de college ondersteunende partijen elkaar in de houtgreep hielden, overleefde het college keer op keer haar bestuurlijke dwalingen. Dwalingen die de Edese gemeenschap miljoenen kostten. Aan deze dwalingen dreigde Skaeve Huse te worden toegevoegd. Immers het college besloot om 7 Skaeve Huse woninkjes voor meer dan het tienvoudige van € 150.000,— te laten bouwen.

Dit hele proces is een typisch geval van bestuurlijk tunnelvisie. Skaeve Huse werd voor het college een doel en de kosten waren irrelevant. Bij een tunnelvisie hoort dat de bestuurders de signalen uit de samenleving negeren. Dit komt mogelijk mede omdat een kersverse wethouder, die pas sinds kort verantwoordelijk is voor dit dossier, en de burgemeester die al aan het afscheid nemen is. Bij de tunnelvisie hoort ook het negeren van het idee om in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen 2 of 3 van dergelijke woninkjes stedenbouwkundig in te passen. De ChristenUnie bestempelde de desbetreffende motie hierover als ‘excuus motie’. Hiermee gaf ook deze partij aan niet ontvankelijk te zijn voor enig signaal vanuit de Edese samenleving.

Wat overblijft zijn alleen maar verliezers. In het bijzonder de inwoners om wie het ging. Het college is hierdoor nog meer van haar bestuurlijke geloofwaardigheid kwijt, de ChristenUnie likt haar wonden en de college partijen zullen elkaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen de tent uitvechten. Voor echte bestuurlijke daadkracht is het wachten op het nieuwe college dat in mei 2018 aantreedt.

 

Van Hattum Infra dupeert winkeliers in Bennekom

Klinkers en berg zand blokkeert de Nassaulaan Bennekom

Zaterdag 10 juni

Gisterenmiddag, vrijdag 9 juni, rond de klok van halfvier stortte de aannemer van Hattum Infra B.V. een berg zand op de Nassaulaan direct bij de uitrit van patisserie van Woerekom en zette containers op de kruising Nassaulaan en Irenelaan. Hierdoor waren de winkels alleen te bereiken via de Bergakkerweg. Het directe gevolg hiervan was dat de auto’s slechts een hele beperkte ruimte hadden om te keren.

De winkeliers hebben hierop de aannemer direct aangesproken. De aannemer was niet bereid om de situatie te veranderen. De beide getroffen winkeliers waren ten einde raad.  Hun omzet van gisterenavond en van vandaag zagen zij geheel wegvallen. Pure pesterij van de aannemer! De aannemer heeft geen enkel respect voor de veiligheid van de leefomgeving en voor de belangen van de ondernemers. Echt schandelijk wat hier is gebeurd.

De plek waar de aannemer de containers neerzette.

Gelukkig wisten de winkeliers ondergetekende te bereiken en informeerde ik de wethouder Meijer die tot actie overging. Met veel gesputter heeft de de aannemer de containers weggehaald en de berg zand laten liggen.

Van Hattum Infra B.V. deed er maar liefst twee weken over om de Bergakkerwet opnieuw te bestraten. Gaat de aannemer met dit tempo van bestraten verder dan zal de Nassaulaan half juli geheel zijn bestraat. Onacceptabel lang voor de bewoners en de winkeliers.

alexander