Maandelijks archief: februari 2017

Selectieproces voor nieuwe burgemeester

MdV,

Allereerst wil ik mijn besluit mede delen, dat ik als zelfstandig raadslid geen plek claim in de vertrouwenscommissie.

De commissie is in zijn huidige omvang al bijzonder groot en daardoor niet geschikt voor een goed en indringend gesprek. Een gesprek waarin commissie en kandidaat in de gelegenheid zijn om op onderwerpen door te vragen en elkaar achter de de obligate fa├žades te leren kennen.

Wat ik wel opvallend vind, is dat noch vertegenwoordigers van de portefeuilles van de burgemeester, noch de medezeggenschap zitting hebben in de vertrouwenscommissie.

Ik hoop dat zij op een andere wijze actief bij de sollicitatieprocedure betrokken worden. Mede gelet op de problematiek die in Ede speelt, hecht ik veel waarde aan hun oordeel.

Wat het profiel van de kandidaat betreft, geef ik de vertrouwenscommissie in overweging om te letten op persoonlijke kracht, verbindend vermogen naar burgerij en ondernemers en slagvaardigheid, gebaseerd op visie, scherpe prioritering en overzichtskwaliteit.

De nieuwe burgemeester moet gezag uitstralen, vertrouwen genereren en als teamleider van het college zorg dragen, dat zeker in de komende woelige jaren, de goede dingen voortvarend en resultaatgericht worden aangepakt.

Ik wens de vertrouwenscommissie veel wijsheid toe. De gemeente Ede en de hele Food Valley regio verdienen het!

Alexander Vos de Wael